Velkommen som partner

Som partner av Teknologihuset er du med å støtte det viktige, frivillige arbeidet som gjøres i communities på kveldstid. Man er også med å støtte aktivitetene ved å bruke huset på dagtid som møte og konferansearena.
Teknologihuset bidrar til å samle bransjen og minne oss på synergieffektene vi kan dra av hverandre. Både når det kommer til erfaringsutveksling, kompetansedeling og fagarrangement skal Teknologihuset ha ære for muliggjøring og tilrettelegging.
Inger Johanne Heggdal, Greenbird Integration Technology AS
Ved å støtte opp og være partner av Teknologihuset så føler vi at vi bidrar til den viktige kompetansehevingen som skjer via meetups på kveldstid og til utvikling i IT-bransjen på kryss av selskap. Det er det som er essensen av det som skjer på kvelden på Teknologihuset: man lærer av hverandre, diskuterer og hever kompetansen rundt en sak eller et tema, sett bort fra hvilket bakgrunn og firma man jobber i på dagtid. Våre ansatte har her et sted å ringe for å booke møterom på en enkel måte, sentralt i byen, med flotte fasiliteter, til rabaterte priser. Jeg håper og tror at fler bedrifter ser potensiale av et partnerskap og vi kan opprettholde dette "klubbhuset" for IT-Bransjen.
Terje Orvedal, Webstep
Vi i Microsoft mener Teknologihuset er et fantastisk initiativ som støtter oppunder community-arbeidet som vi mener er så viktig. I tillegg er det flotte lokaler som vi selv bruker til ulike arrangementer, og har alltid positive opplevelser av både tilbud og service. Vi ønsker å være partner av Teknologihuset fordi det er et godt tilbud til de mange frivillige communitiene i området, som vi mener er uunnværlig, og som vi absolutt ønsker å være med å støtte.
Hanne Wulff, Microsoft

Bli partner nå!

Som partner av Teknologihuset bidrar din bedrift til å videreutvikle og styrke det unike fagmiljøet innen IT i Norge. Kostnaden for et partnerskap er svært moderat, men betyr så utrolig mye.

Teknologihuset er avhengig av en bred støtte innen IT-bransjen. Det er økonomisk viktig for å opprettholde tilbudet og i tillegg er det et tydelig signal til alle de som bruker fritiden sin på kompetanseutvikling/deling at hele næringen ønsker å legge til rette for dette.

Det er fantastisk mye aktivitet i etablerte communities og nye initiativ dukker også opp. Terskelen for å starte nye faggrupper er blitt senket gjennom etableringen av Teknologihuset.

Vi har moderne tekniske løsninger i alle møte- og konferanserom og i tillegg et godt utstyrt kjøkken. Våre lokaler kan fasilitere de aller fleste typer fagarrangement. Som partner på Teknologihuset får du rabatt på bruk av huset på dagtid.

Teknologihuset - House of Communities - Pilestredet 56
Vedlikeholdt av javaBin, Designet av Macsimum